Kommunikation för framtidens ledarskap

Ett briljant affärsmannaskap mår bra av en tydlig och inkluderande kommunikation. När företagets intentioner är tydligt kommunicerade och alla förstår sitt eget syfte brukar ofta både engagemang och motivation öka bland medarbetarna.

En spännande workshop om kommunikation för det moderna ledarskapet. En praktisk och insiktsfull workshop full av aha-upplevelser som direkt ger nytta i vardagen. Gör workshopen tillsammans med dina kollegor eller ditt team och ni får ett helt nytt sätt att se på er kommunikation. Ni får en större förståelse för en möjlig orsak till konflikt och irritation.

Vår föränderliga värld ställer höga krav på både chefer och medarbetare. Vi hamnar ständigt i nya arbetsgrupper och konstellationer. Man spränger in cross-funktionellt arbete i den tidigare funktionella organisationen, fler företag inför matrisorganisationer på olika sätt. Dagens människor är mobila, flexibla och byter ofta både företag och arbetsuppgifter. Allt detta ställer högre och högre krav på en kommunikation som faktiskt fungerar. Vi har inte alltid tid att utveckla hastigt hopsatta grupper till välfungerande team, men med några små och enkla krav kan vi lära oss att använda en tydlig kommunikation som engagerar och skapar trygghet, vilket i sig bygger tillit i gruppen och hjälper oss skapa bästa möjliga förutsättningar för grupper och team att nå sina verksamhetsmål.

Innehåll i workshopen

  • Vad användandet av ett neutralt språk och ökad sinnesnärvaro gör för kommunikationen
  • Kommunikation på olika logiska plan
  • Ramar och vad det innebär att vara ramkompetent
  • Vikten av att vara transparent med sina intentioner och hur det kan öka både engagemang och motivation
  • Förståelse för hur våra egna värderingar och våra förutfattade meningar både hjälper och ibland lägger krokben på oss
  • Hur du lär dig att kommunicera med andra så att de inte bara hör vad du säger, utan även förstår och lättare kan ta till sig ditt budskap
  • Vad en välbalanserad “jag & du sortering” kan göra för kommunikation och ledarskap

Workshopen kan med fördel kompletteras med Sorterad feedback och /eller Bara bra möten.

Rekommenderad tidsåtgång: 1 dag

Upplägg: Vi varvar kortare teorigenomgångar med praktiska övningar och reflektioner. Enskilt och i grupp.

Målsättning: Få en ökad förståelse för kommunikationens grundstenar och kunskap om hur dessa kan tillämpas i vardagen.

Vill du veta mer/boka en workshop?

Fyll i kontaktformuläret nedan. Använd gärna ämnesraden till att skriva vilken workshop du är intresserad av och meddelande fältet till övrig informartion (när, vad, antal, önskemål, frågor etc).