Affärsmannaskap – vad är det?

Om “inre ledarskap” handlar om att leda sig själv och “ledarskap” om att leda andra så handlar “affärsmannaskap” om att leda kärnan i ett helt företag alltså allt som handlar om företagets överlevnad, dess affärer. Självklart inkluderar det både människor och relationer förutom strategi och affärsbeslut eftersom allt hänger ihop och påverkar varandra.

Ett mångfacetterat begrepp

Vi på Eidemo & You älskar begreppet “affärsmannaskap” genom dess mångfacetterade betydelse. Att strategiskt utveckla sitt affärsmannaskap är som att metodiskt slipa och förädla en diamant. I början är kanske diamanten helt oslipad och med tiden behöver den kanske bara putsas lite då och då.

Goda och hållbara affärer – på alla plan

För oss handlar grunden i ett strategiskt affärsmannaskap om att driva goda och hållbara affärer – på alla plan. Basen är att alla inblandade ska känna sig som vinnare i en affär, oavsett om det är en kommersiell affär eller en intern överrenskommelse. Och det är något som alla i hela verksamheten bidrar till.

Affärsmannaskap innefattar därmed allt som påverkar en affärsdrivande verksamhet. Till exempel hur man ser på försäljning, segmentering, säljcykler, säljplaner, kundvård och säljträning. Det täcker in marknadsanalys, strategisk planering och kommunikation. Men det inkluderar också hur företaget ser på och utövar sitt ledarskap, vilka värderingar man har, hur man ser på etik och moral samt hur man arbetar med hållbar och konkurrenskraftig affärsutveckling.

Affärsmannaskap är magi

Man kan säga att affärsmannaskap är det där magiska som uppstår när man kan sin marknad och vet vad den vill ha – och man kan kombinera det med vad det egna företaget/tjänsten/produkten kan leverera. På ett sätt där både säljare och köpare känner sig som vinnare. Alltså med ömsesidig respekt och med en kommunikation som möter kunden på det sätt kunden vill bli bemött. Och dessutom gör det på ett sätt där människor i och utanför bolaget mår bra, blomstrar och presenterar sitt bästa.

Affärsmannaskapet berör alla

Affärsmannaskapet är därmed både personbundet och finns i organisationen. Alla i en organisation har ett personligt ansvar för att alla inblandade i en affär ska komma ut som vinnare. Att det blir så är något som organisationen säkerställer genom sina värderingar, sin kultur, sitt ledarskap, sina prioriteringar och sin kommunikation.

I ett gott affärsmannaskap finns målsättningar och strategier på plats, de har en tydlig intention och syfte för alla på företaget. Det finns utrymme för personligt ansvar, det finns inbyggda system för utvärdering och ev korrigering, samt ett momentum som gör att företaget når de krav på resultat som ställts. Affärsmannaskapet måste förankras på samtliga medarbetare i hela organisationen. Alla måste förstå att det är kunden som betalar in allas löner, ingen annan. Det är därför som det är så viktigt att det finns ett genuint affärsmannaskap hos samtliga medarbetare i företaget.

Ett strategisk affärsmannaskap

Ett strategiskt affärsmannaskap uppstår när affärsmannaskapet i sin helhet är en del av det strategiska arbetet. När man aktivt identifierar det som redan fungerar bra i olika delar av affärsmannaskapet och stärker de nyckelfaktorer som säkerställer framgång. Men också när man identifierar ev gap och väljer att förändra, utveckla, investera i det som också kan bli nyckelfaktorer för fortsatt framgång.

Ett strategiskt affärsmannaskap handlar först och främst om att utifrån företagets verksamhet, intentioner och mål kunna definiera vad som är ett gott affärsmannaskap för er. Det handlar dels om att ta ställning till vad som redan fungerar bra idag och vad som kan förbättras, men framförallt handlar det om att medvetet lägga mest fokus på de områden som måste vara excellenta för att föra just er organisationen från ert nuläge till ert önskade läge.

Vill du veta mer?

Behöver du eller din organisation hjälp med att utveckla ert affärsmannaskap på något sätt? Kontakta gärna oss på Eidemo & You för ett samtal eller läs mer om olika workshops och föreläsningar här på hemsidan.

Kontaktuppgifter och kontaktformulär finner du i @-länken till vänster