Det mångfacetterade affärsmannaskapet

Om “inre ledarskap” handlar om att leda sig själv och “ledarskap” om att leda andra så handlar “affärsmannaskap” om kärnan i ett företag – alltså det som handlar om företagets överlevnad, dess affärer. Självklart inkluderar det både människor och relationer förutom strategi och affärsbeslut eftersom allt hänger ihop och påverkar varandra.

“Affärsmannaskap i praktiken” är en övergripande workshop med det mångfacetterade affärsmannaskapets olika delar i fokus och passar företag, arbetsgrupper eller team som vill skapa ett briljant affärsmannaskap, gnistrande affärer, glimmande relationer och ett ledarskap som är både kongruent och autentiskt.

Genom spännande övningar, lite teori, mycket diskusion och reflektion tar vi oss igenom några av affärsmannaskapets olika facetter. Vi tar utgångspunkt från er verklighet och arbetar med era utmaningar, frågeställningar och exempel från er vardag.

Workshopens upplägg

Tidsåtgång: 1 dag.

Innehåll:

Vision, strategi och mål: Vi börjar med vision, övergripande strategi och målsättningar. Hur gör man dem tydliga? Integrerade i verksamheten? Hur får man medarbetare att “köpa in” på dem?

Marknaden och kunden: Hur ser marknaden ut egentligen? Vem är din kund? Var finns kunderna? Hur ser deras behov ut? Vad vet ni? Vad vet ni inte – och kan/behöver man ta reda på det?

Produkten: Vad är det du erbjuder för tjänster/produkter? Hur väl passar din produkt in på marknaden och matchar den kundens behov? Vad gör den unik?

Erbjudandepaketering: Hur paketerar och kommunicerar du ditt erbjudande så det blir attraktivt för kunden? Här handlar det b la om produkt, pris, positionering och paketering.

Marknadsföring: Var finns kunderna och var behöver du synas för att nå just din målgrupp? Välj och välj bort lämpliga kanaler.

Försäljning: Hur säljer man till en kund så att kunden vill köpa? Genom att tänka att kunder (precis som säljare) är människor, genom att connecta med människan och genom att möta varje människa så som hen vill bli bemött. Genom att prata med människan så att hens öron vill lyssna.

Att styra och leda: Vilket ledarskap vill ni ha och vilka ramar behöver ni ha på plats för att affärsmannaskapet ska vara integrerat i hela organisationen och där alla känner ansvar för att alla inblandande i en affär känner sig som vinnare?

Utvärdera och justera: Hur vet vi att vi kommer dit vi vill? Och om vi glider iväg på fel spår – hur ser vi till att hamna rätt?

Att strategiskt utveckla sitt affärsmannaskap är som att metodiskt slipa och förädla en diamant. Till en början är kanske hela diamanten oslipad, eller så är det bara några av sidorna som behöver slipas till. Och med tiden räcker det kanske att bara putsa på den då och då.

Vill du boka eller veta mer?

Gör din bokningsförfrågan här eller maila på: info@eidemoandyou.se. Använder du formuläret nedan, skriv gärna i ämnesrutan vilken workshop du är intresserad av samt lämna uppgifter om antalet deltagare och önskemål om tid och plats i meddelanderutan så får du strax återkoppling. Tack för din förfrågan!