I ett bra möte frigörs energi och kreativitet. Man håller rätt riktning och säkerställer leverans mot målet. Eidemo & You älskar bra möten, möten med energi, effektiva möten, möten med tydliga syften och intentioner som för er framåt. Den här workshopen syftar till att skapa bra mötesplatser, mötesramar och mötesrutiner som passar just er organisation så att ni direkt efter avslutad workshop ökar andelen bra möten.

Vad är då ett bra möte?

Den frågan har nog lika många svar som tillfrågade. Någon säger “korta möten“. En annan “effektiva möten”. En tredje “att man tar beslut”. Någon annan tycker “det är bra med diskussion”. En säger kanske “möten med tydlig agenda”. Ytterligare någon tycker det är bra med “stående möten”.

Tydligt är att många tycker att de dagligen deltar i alldeles för många (och långa) möten vilket resulterar i att många “multitaskar” under möten (passar på att svara på kund sms, chefens mail eller tänka på dagens nästa möte) och många chefer väljer till och med att göra sitt arbete på kvällar och helger eftersom dagarna äts upp av, gissa vad, just det – möten.

Upplägg på workshopen

Rekommenderad tidsåtgång: 1 dag

Pedagogik: Vi varvar kortare teoretiska block med praktiska övningar, duiskussion och reflektion.

Innehåll:

Del 1: Nuvarande mötesrutiner – hur ser det ut? Hur har vi det? Vad är vårt nuläge?

Del 2: Hur vill vi ha det – att leda möten med tydliga mål och intentioner, ankring av goda tillstånd.

Del 3: Hur kommer vi dit – Mötesramar, roller, agendor, beteende

Målsättning: Deltagarna får lära sig tips och tekniker för att hålla effektiva möten. Förståelse för roller och mötesramar, vikten av att sätta mål och intentioner för varje möte och hur de med enkla knep skapar möten som ger energi, är framåtriktade och engagerar.

Mötesplats

Boka?

Varmt välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan med önskad workshop i ämnesraden och övriga uppgifter (när, var, antal, intention, frågor etc) i meddelande fältet så får du återkoppling inom kort. Du kan också maila info@eidemoandyou.se direkt.