Stärk ditt inflytande, påverkansgrad och ditt personliga varumärke.

Här får du lära dig mer om vikten av att göra ett positivt intryck och träna på att lämna positiva avtryck. Du får en möjlighet att reflektera över vem du vill vara och hur du vill uppfattas. Hur du jobbar på ditt inflytande, stärker ditt personliga varumärke och skapar det du vill uppnå. Hur du blir mera du. Och hur du blir trygg i att visa ännu mer av dig samtidigt som du behåller din integritet.

Denna workshop passar lika bra som fristående workshop eller i anslutning till workshopen Presentera mera.

Workshopens upplägg

Rekommenderad tidsåtgång: 1 dag

Innehåll: Att inta ett rum | Det första intrycket | Personlig presentation | Kommunikationstekniker och kroppsspråk | Personlig SWOT | Skapa goda energier och tillstånd | Självinsikt, autenticitet och transparens

Målsättning: Deltagarna lär sig tekniker för att få andra att lyssna, hur man bygger bättre relationer, influerar människor, lämnar positiva intryck och avtryck.

Nyfiken? Frågor? Boka?

Fyll bara i kontaktformuläret nedan eller maila på info@eidemoandyou.se, berätta vad du önskar veta mer om så får du återkoppling inom kort. Tack för ditt intresse!