“Om du inte vet vart du ska, så spelar det ju ingen roll vilken väg du tar…”

Om alla i hela organisationen vet vart man är på väg, varför det är viktigt och hur de själva kan bidra till resan väcks ofta mer passion, delaktighet och motivation hos medarbetarna. Och för att veta vart man är på väg och varför man ska dit, behöver man veta något om var man kommer i från. Och var man är just nu.

Men det räcker inte. För att verkligen komma dit man vill måste man börja göra något som gör skillnad, det som också för en framåt i rätt riktning. Vi kan sitta bakom vårt skrivbord och tänka och planera precis hur länge som helst – men om vi inte agerar, dvs GÖR något, kommer inget att hända. Det fiffiga är, att med ett tydligt “WHY” blir det enklare för organisationen att själva bryta ned och skapa sitt “HOW?” alltså “hur kan jag bidra för att vi ska nå vårt mål och vår vision?”

Den här workshopen är för er som vill titta närmare på ert WHY, era intentioner och er vision och kan göras på många olika nivåer i företaget. Workshopen tar upp vikten av att skapa engagemang och delaktighet. På djupet. Passar både ledningsgrupper, team och arbetsgrupper. Den är för er som vill utmana och formulera er vision, som vill känna att företaget gör skillnad och där de anställda är engagerade och tar eget ansvar.

Kanske räcker det att göra små, små förändringar för att ni ska vara där. Kanske behöver ni tänka helt nytt. Kanske vill ni inte ändra någonting alls. Oavsett vad får du under denna workshop möjlighet att checka riktningen, om alla köpt in sig på målen/visionen och ni får checka att ni är på väg åt rätt håll!

Rekommenderad tidsåtgång: 1 dag

Upplägg: Workshopen situtaitonsanpassas och görs med ett coachande upplägg där deltagarna hela tiden interagerar med sig själv och resten av gruppen och tillsammans får diskutera och reflektera över frågeställningar som berör just ert företag.

Målsättning: Efter avslutad workshop har deltagarna fått insikter om både företagets och sin egen vision, riktning och intention. Deltagarna har checkat hur väl de egna värderingarna stämmer överens med företagets.

Låter det här som något för er?

Fyll gärna i kontaktuppgifterna nedan eller maila på info@eidemoandyou.se så får du strax återkoppling.